xây nhà trọn gói Bình Dương 

Lựa chọn phát triển ý tưởng thiết kế kiến trúc

Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi về cách tạo và phát triển một ý tưởng thiết kế kiến ​​trúc cũng như cách nói chung tạo và biện minh cho phản hồi thiết kế kiến trúc , và vì vậy ở đây chúng ta sẽ xem xét nơi bắt đầu của quá trình thiết kế… với khái niệm

Mọi dự án kiến ​​trúc nên bắt đầu với một khái niệm đơn giản; là một ý tưởng cung cấp nền tảng và xương sống cho quá trình thiết kế và ra quyết định của bạn.

Vì lý do này, hi vọng không cần phải nói rằng khía cạnh này của giai đoạn khởi đầu dự án là cực kỳ quan trọng đối với quy mô thành công của nó. Do tầm quan trọng này, nội dung và ý nghĩa của khái niệm thường là khía cạnh đầu tiên của một tòa nhà được xem xét kỹ lưỡng, và do đó có thể chịu trách nhiệm về việc một kế hoạch thắng hay bại dựa trên sức mạnh và khả năng phù hợp của nó.

Khái niệm thiết kế kiến trúc là gì?

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, mục đích của một khái niệm kiến ​​trúc (còn được gọi bằng từ parti trong tiếng Pháp) là giúp tạo ra phản ứng với một kịch bản dựa trên thiết kế kiến trúc nhất định, bằng cách giải quyết các dự án ngắn gọn, bối cảnh, hạn chế, vấn đề, sử dụng và các yêu cầu về cấu trúc.

Cilk vào trang chủ : dịch vụ xây nhà trọn gói Bình Dương 

Bắt đầu từ đâu 

Tìm kiếm điểm xuất phát có thể khó khăn, đặc biệt là khi việc phát triển một khái niệm thành công hiếm khi dẫn đến khoảnh khắc của bộ phim theo kịch bản , nơi một ý tưởng duy nhất đột nhiên xuất hiện và giải quyết mọi thứ. Như đã nhắc lại trong suốt bài viết này, bạn phải nhớ và cân nhắc rằng quá trình này cần có thời gian, và vì vậy bước đầu tiên là hãy cho phép mình… gieo hạt sớm.

Làm thế nào để bạn tạo ra một khái niệm thiết kế kiến trúc? 

Khái niệm của bạn không bao giờ nên bắt đầu với một cách tiếp cận cứng nhắc và chặt chẽ và do đó trong giai đoạn đầu, bạn muốn hướng tới mục tiêu trở nên dễ uốn và linh hoạt nhất có thể, và vì vậy hãy tiếp cận sự phát triển của nó với con mắt mở rộng đón nhận mọi ảnh hưởng, từ mọi hướng. 

Tìm hiểu trang chủ :công ty xây nhà trọn gói Bình Dương

Để tạo ra khái niệm của bạn, trước tiên bạn phải giải quyết và nghiên cứu tất cả ba loại khái niệm được mô tả ở trên cùng với loại thứ tư, kiểu xây dựng. Chỉ khi tất cả các lĩnh vực này đã được nghiên cứu và đánh giá, bạn mới nên bắt đầu chính thức hóa phương pháp của mình.