nhật bản 24h

Hướng dẫn về kiểm soát xklđ Nhật Bản

Hệ thống kiểm soát xklđ Nhật Bản rất phức tạp. Nó không phải là một bộ luật và quy định đơn giản mà thay vào đó là sự kết hợp phức tạp giữa luật chính và luật thứ cấp. Chính quy trình này đã dẫn đến sự bối rối cho các nhà xklđ Nhật Bản khi điều hướng sự phức tạp của các biện pháp kiểm soát này.

Để chứng minh các yêu cầu phức tạp như thế nào, dưới đây là tổng quan cấp cao về hệ thống kiểm soát xuất khẩu của Nhật Bản.

Các luật và quy định kiểm soát xuất khẩu

Theo luật, tất cả hàng hóa xuất khẩu phải được Hải quan Nhật Bản cho phép xuất khẩu trước khi xuất khẩu. Nếu hàng hóa được xuất khẩu tuân theo các luật và quy định khác yêu cầu giấy phép hoặc phê duyệt, nhà xuất khẩu phải xin giấy phép hoặc phê duyệt trước, và cung cấp bằng chứng về sự chấp thuận này tại thời điểm khai báo xuất khẩu.

Vài nét về trang chủ ; xuất khẩu lao động uy tín

Hàng hóa được liệt kê trong Bảng 2 Phụ lục của Lệnh Kiểm soát Thương mại xklđ Nhật Bản

  • Để đảm bảo nguồn cung trong nước; ví dụ như cá chình (cá con để nuôi cá)
  • Để duy trì một thị trường có trật tự; ví dụ như tàu được trang bị thiết bị hoặc máy đánh bắt cá
  • Theo các điều ước quốc tế; ví dụ như động vật và thực vật được quy định bởi Công ước Washington, nghêu con đông lạnh
  • Các mặt hàng bị hạn chế; ví dụ: ma tuý, tiền giả, hàng hoá có thể vi phạm quyền bằng sáng chế

Hàng hóa theo hợp đồng gia công

Nguyên liệu thô được sử dụng cho công việc gia công theo hợp đồng [4] , thuộc phạm vi ‘Công việc gia công được chỉ định’, do METI quy định.

Các sản phẩm da tái nhập khẩu vào Nhật Bản (giày, túi, ví, quần áo da, sản phẩm từ lông thú, v.v.) đã được gia công ở nước ngoài sau khi xklđ Nhật Bản dưới dạng nguyên liệu (da thô, da thuộc, da hoàn thiện, v.v.) từ Nhật Bản phải được sự chấp thuận của METI.

Hàng hóa theo hợp đồng gia công không phải tuân theo quy tắc này, hoặc phê duyệt trước khi xuất khẩu, nếu hàng hóa có giá hợp đồng thấp hơn 1 triệu yên.

Giới thiệu về trang chủ : Quốc gia xuất khẩu lao động

Luật Phương tiện Vận tải Đường bộ ; ví dụ như ô tô đã qua sử dụng

Ngày nay, nhiều công ty tương tác với các chính phủ và công ty nước ngoài khi họ mở rộng hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Hệ thống kiểm soát xklđ Nhật Bản khá phức tạp. Giống như hầu hết các quốc gia, để tuân thủ nhiều chương trình và quy định quốc tế, các nhà xklđ Nhật Bản cần phải hiểu các yêu cầu khi điều hướng qua các khu vực phức tạp. Việc nắm rõ các quy định của đất nước có thể là chưa đủ nếu không có một chương trình tự quản lý tốt nhằm giải quyết các vấn đề kiểm soát xuất khẩu; mặc dù có hiểu biết cơ bản tốt là bước đầu tiên khi thiết lập một chương trình kiểm soát xuất khẩu.