phanhoanggia

Đặc điểm xử lý nước thải từng bước

Nước thải, còn được gọi là nước thải thô bao gồm nhưng không giới hạn ở nước từ phòng tắm, nhà vệ sinh nhà bếp và các chất thải công nghiệp khác.

Xử lý nước thải là một quá trình loại bỏ các vi sinh vật, chất gây ô nhiễm và bất kỳ chất ô nhiễm nào khác khỏi nước thải.

Nước thải hàng ngày từ nhà ở, nhà vệ sinh trường học, cơ sở kinh doanh và thậm chí cả nhà máy của chúng ta đi xuống và chảy vào hệ thống cống rãnh của Thành phố.

Ngoài ra, dòng chảy từ mưa, tuyết tan và nước rửa đường phố chảy vào các lưu vực hứng nước và sau đó đến cống rãnh.

Về cơ bản xử lý nước thải là một quá trình đơn giản để chuyển nước thải thành nước la canh, sau đó có thể thải trở lại môi trường.

Nước thải này chứa đầy các chất gây ô nhiễm như hóa chất, vi khuẩn và các chất độc khác. Lý do chính của việc xử lý là để đảm bảo rằng nguồn nước này được xử lý ở mức độ chấp nhận được và an toàn để thải trở lại môi trường.

THÔNG TIN VỀ  TRANG : Xử lý khí thải

Quá trình xử lý nước thải cũng là một quá trình mà các chất bẩn và các chất ô nhiễm khác được loại bỏ khỏi nước thải bằng các thiết bị và phương pháp tiên tiến.

Như từ đó cho thấy, làm sạch nước thải thô là một quá trình. Nó được thực hiện trong các giai đoạn cho đến giai đoạn cuối cùng, nơi nước được xả vào sông

Quy trình xử lý nước thải từng bước

Bước một: Thu gom nước thải

Thu gom nước thải là bước đầu tiên của quy trình. Hệ thống thu gom thường được thực hiện bởi các chủ sở hữu nhà, chính quyền thành phố cũng như các chủ doanh nghiệp.

Chúng đảm bảo rằng nước thải được thu gom cùng nhau và sau đó được dẫn vào điểm trung tâm.

Quá trình này thường được thực hiện theo một cách có cấu trúc. Nước thải được dẫn qua hệ thống thoát nước ngầm vào nhà máy xử lý.

Các đường thoát nước thường thuộc sở hữu của các doanh nhân cũng có thể được sử dụng để dẫn nước thải này vào nhà máy xử lý.

Quá trình vận chuyển nước thải này vào nhà máy xử lý cần được thực hiện trong điều kiện hợp vệ sinh. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các đường ống hoặc đường ray không bị rò rỉ và các cá nhân cung cấp các dịch vụ này nên mặc quần áo bảo hộ.

Điều trị trước

Đây là bước thứ hai trong xử lý nước thải thô. Nó có nghĩa là loại bỏ các vật dụng như chai vỡ, khăn lau, vật dụng vệ sinh, tã lót và những thứ khác có thể làm hỏng thiết bị trong quá trình này.

Ở giai đoạn này, sạn và cát cũng được loại bỏ. Đây là một quá trình rất cơ bản trong các nhà máy xử lý nước thải (WWTP). Sau khi được loại bỏ, nó sẽ được xả trong cống.

Bước hai: Xử lý nước thải chính

Đây là một giai đoạn xử lý khác liên quan đến việc tách các chất thực dưỡng rắn khỏi nước thải. Quá trình thực hiện đơn giản bằng cách đổ nước thải vào các bể lớn để các chất rắn lắng trên bề mặt bể.

Ở giai đoạn này, nước được phân thành hai. Một là chất hữu cơ ở thể rắn và nước thải (hiện nay không có chất rắn) được thực hiện bằng cách cho nó vào một bể lớn gọi là bể lắng.

VÀO TRANG CHỦ : Thông gió nhà xưởng 

Vì chất thải dày đặc hơn, chúng chìm xuống đáy bể. Các chất thải chìm dưới đáy của bể này được gọi là bùn.

Các chất thải sau đó được đẩy đến trung tâm bởi các máy nạo lớn liên tục loại bỏ chúng từ phía dưới.

Ở trên cùng, có một lớp chất béo khác nổi lên vì nó ít đặc hơn nước. Lớp chất béo này tạo thành một lớp vỏ.